Petitie

Wij

Initiatiefnemers, ondersteuners en sympathisanten van het initiatief ´Eneco blijft van ons´,

Constateren

 • Dat het energiebedrijf Eneco eigendom is van 53 gemeenten.

 • Dat alle aandeelhoudende gemeenten uiterlijk 31 oktober aanstaande een principebesluit nemen over het behoud of verkopen van de aandelen Eneco.

 • Dat een betrouwbare energievoorziening essentieel is voor het functioneren van onze samenleving.

 • Dat Eneco ​een grote stroomleverancier is met een duidelijk duurzaam karakter, in tegenstelling tot Nuon en Essent.[1]

 • Dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs.

 • Dat bij de hiervoor benodigde energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energie) meer nadruk zal komen te liggen op opwekking en levering van elektriciteit en warmte op lokale schaal.

 • Dat de voorzitter van de aandeelhouderscommissie heeft aangegeven dat niet kan worden gegarandeerd of uiteindelijk aan bij verkoop gestelde duurzaamheidsvoorwaarden kan worden voldaan.[2]

 • Dat Eneco in negen aandeelhoudende gemeenten eigenaar is van grote warmtenetten en dat warmtenetten belangrijker worden nu we overgaan van het verwarmen van onze huizen met aardgas naar een klimaatneutrale warmtevoorziening.  

 • Dat bewoners van huizen die zijn aangesloten op zo’n warmtenet niet kunnen kiezen voor een andere warmteleverancier.

 • Dat 3.500 mensen werkzaam zijn bij Eneco.

 • Dat bij eerdere privatiseringen van energiebedrijven Nuon en Essent in totaal 4.200 banen verloren gingen.

 • Dat met de energietransitie de vraag naar aardgas afneemt en naar elektriciteit groeit, waarmee ook de markt voor Eneco groeit, wat vertrouwen geeft voor continuering van rendement en dividend voor aandeelhouders.

Zijn van mening

 • ​Dat het strategische belang van energievoorziening publiek aandeelhouderschap rechtvaardigt.

 • Dat Eneco een voortrekkersrol vervult en dient te blijven vervullen in de energietransitie, een transitie die het publieke belang eens te meer onderstreept.

 • Dat de kennis, kunde en strategie van Eneco op het gebied van duurzame energie moet worden gekoesterd.

 • Dat er geen onnodige risico’s moeten worden genomen met de opwekking en levering van energie en warmte aan huishoudens.

 • Dat er ook geen onnodige risico’s moeten worden genomen met de 3.500 arbeidsplaatsen van Eneco.

En roepen aandeelhoudende gemeenten daarom op 

 • ​De aandelen Eneco niet te verkopen. 


[1] Nuon en Essent op plek 32 en 34 Bron: Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers. Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu, Wise (2016).

[2] NRC, 30 september 2017.