Home

Houd Eneco in publieke handen en steun het initiatief Eneco blijft van ons!

Eneco dreigt in de etalage te worden gezet. Begin 2017 is Eneco gesplitst in het netwerkbedrijf Stedin en het energiebedrijf Eneco. Nu ligt de vraag voor of gemeenten hun aandelen Eneco willen verkopen. De 53 aandeelhoudende gemeenten zijn gevraagd om uiterlijk 31 oktober een principebesluit over behoud of verkoop van de aandelen te nemen. In de loop van 2018 zal een definitief besluiten moeten worden genomen. De colleges van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht  - de drie grootste aandeelhouders van Eneco met gezamenlijk ruim 57% van de aandelen - hebben zich uitgesproken voor verkoop.

Wij, initiatiefnemers, partners en ondersteuners van Eneco blijft van ons, zijn tegen verkoop en dus vóór behoud van de aandelen in publieke handen. Een betrouwbare energievoorziening is van groot strategisch belang voor ons land en onze gemeenten. In negen van de aandeelhoudende gemeenten (waaronder Den Haag en Rotterdam) komt daar nog bij dat Eneco verantwoordelijk is voor de warmtevoorziening, waarbij bewoners geen andere keuze hebben dan de warmte van Eneco af te nemen. Het uit handen geven van de energie- en warmtevoorziening is dan ook onverstandig. Daarbij staan we nu ook aan het begin van een grootschalige energietransitie van fossiele naar duurzame energie. De kennis, kunde en strategie van Eneco op dit gebied moet worden gekoesterd en niet verkocht. Hierbij trekken wij de lessen uit de verkoop van Nuon en Essent, waar niet alleen 4.200 banen verloren gingen, maar ook de duurzaamheidsambities als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.

 

Reden genoeg om Eneco niet te verkopen en een statement te maken:

 

Eneco blijft van ons!  

Kijk hier voor de partners en ondersteuners van het initiatief  Eneco blijft van ons.